ConsultIT partnership with WL Estonia

ConsultIT partnership with WL Estonia
ConsultIT OÜ ja WL Estonia OÜ sõlmisid koostöölepingu, et paremini tagada klientidele kindlustunne info- ja küberturvalisuse juhtimisega seonduvalt. Klientidele pakutakse koolitusi, konsultatsioone, auditeid ja sertifitseerimist. WL Estonia osaks on ärijuhtimisega seonduv ning ConsultIT keskendub infojuhtimisele, IT korraldamisele, IT riskijuhtimisele, Infoturbele ja IT auditeerimisele.

Previous
Presentations
Next
First certificates issued in Estonia