ConsultIT partnership with IT Koolitus

 

ConsultIT ja IT Koolitus on sõlminud koostöölepingu, mille alusel hakatakse alates 2017. a Eesti turul pakkuma rahvusvaheliselt tunnustatud infoturbe alaseid PECB sertifikaadikoolitusi.

ConsultIT juht ja koolitaja Andro Kull (PhD, PECB Certified Trainer, CIS LI, CRISC, CISA, CISM, ABCP) kommenteerib:

PECB pakub laias valikus juhtimissüsteemide koolitusi ja sertifitseerimist vastavalt rahvusvahelistele valdkondlikele standarditele. Olles IT- ja infoturbe valdkonnas tegutsenud juba pea 20 aastat julgen kindlalt väita, et Eestis on suur puudus kvalifitseeritud juhtidest selles valdkonnas. IT riskide juhtimine ja infoturbe korraldamine on pidevad protsessid, mis eeldavad põhjalikku analüüsi ning kaalutletud otsuseid. PECB sertifitseeritud koolitajana saan välja tuua kolm minu hinnangul kõige olulisemat argumenti miks neid koolitusi valida:

  1. PECB sertifikaadikoolituste läbiv filosoofia on õpetada lisaks sellele mida tuleb teha ka seda kuidas teha;
  2. Läbi praktiliste harjutuste on kursuse läbijad ette valmistatud selleks et koheselt vastavaid projekte käivitada või neis osaleda;
  3. Olles täitnud kõik vajalikud tingimused pakub PECB rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaate vastava ala teadmiste ja oskuste kinnitusena.

Koolitustele on oodatud kõik spetsialistid ja kesk- ning tippastme juhid, kelle vastutusvaldkonda kuulub asutuse riskide analüüsimine, IT riskide juhtimine, infoturbe korraldamine, infosüsteemide auditeerimine ja/või talituspidevuse- ning taasteprotseduuride planeerimine.“

IT Koolituse juht Martin Palm kommenteerib:

“Näen, et koos ConsultIT-ga pakutavad PECB koolitused on meie klientide jaoks suurepärane uudis. Toome Eestisse koju kätte kõrgetasemelised ja rahvusvaheliselt tunnustatud IT riski- ja infoturbe juhtimise alased koolitused, mida seni pakuti vaid välisriikides ja võõrkeeles.

See tähendab, et meie klientidel on võimalik kulusid kokku hoida ning koolitustel osalejatel on ka lihtsam ja mugavam.

Kahtlemata on oluliseks lisaväärtuseks ka koolitaja Andro Kulli teadmised ja senine kogemus antud valdkonnas ning võime asetada rahvusvaheliste kursuste sisu Eesti konteksti ning tuua teooria kõrvale kohalikke näiteid ja selgitusi.”

Lisainfo PECB koolituste sisu kohta ja esimesed toimumisajad:

NB! Vaata ka ametlikku pressiteadet PECB ja ConsultIT koostööst: https://www.pecb.com/newsDetail?nid=386

Previous
ConsultIT partnership with PECB
Next
ConsultIT partnership with eGA