ConsultIT

ConsultIT OÜ on konsultatsiooniettevõte, kelle eesmärgiks on anda tipptasemel professionaalset või ekspertabi infotehnoloogia, infoturbe ja talitluspidevuse korraldamisega seotud küsimustes.

Kui Sa päris täpselt ei tea:

- kuidas kirjutada infosüsteemi lähteülesannet?
- milleks ja kellele on vaja riskianalüüsi
- millised on Sinu asutuse olulisemad riskid?
- mida on vaja kirjutada infoturbe poliitikasse?
- kas ja mis osas on vaja teha IT auditit?
- kas IT teenusepakkuja pakub seda mis kokku lepitud?
- kuivõrd Sinu kriitilised äriprotsessid sõltuvad IT lahendustest?
- kuidas mõjutavad Sinu äri infosüsteemide seisakud?

siis oled sattunud just õigesse kohta!

ConsultIT konsultandid on valmis koos Sinuga välja uurima, millised küsimused on just Sinu ettevõttele olulised, et ühelt poolt IT lahendused toetaksid Sinu äri ja teiselt poolt IT lahendused ei saaks põhjustada Sinu äritegevusele olulisi probleeme.

Sertifikaadid


ConsultIT Tel.+372 509 3296 E-mail: info@consultit.ee